Hỗn Số Tử Thần

Hỗn Số Tử Thần

Knowing

Nội dung phim Hỗn Số Tử Thần

M.i.t. Giáo sư John Koestler liên kết một danh sách các số bí ẩn từ một viên nang thời gian đến các thảm họa trong quá khứ và tương lai và đặt ra để ngăn chặn thảm họa cuối cùng.