Học viện Umbrella (Phần 2)

Học viện Umbrella (Phần 2)

The Umbrella Academy (Season 2)

Nội dung phim Học viện Umbrella (Phần 2)

Được đưa về quá khứ những năm 1960 tại Dallas, những người anh chị em bị li tán xây dựng cuộc sống mới – cho đến khi một mối đe dọa tận thế mới đưa họ trở lại bên nhau.