Hoàng tử rồng (Phần 2)

Hoàng tử rồng (Phần 2)

The Dragon Prince (Season 2)

Nội dung phim Hoàng tử rồng (Phần 2)

Rayla và các hoàng tử vội vàng đến Xadia cùng với món đồ quý giá của mình. Nhưng Claudia và Soren đang theo rất sát – và kiên quyết cản bước cả nhóm.

Trailer phim Hoàng tử rồng (Phần 2):

trailers