Hoàng tử gác mái

Hoàng tử gác mái

Rooftop Prince

Nội dung phim Hoàng tử gác mái

Một thế tử xuyên không đến 300 năm sau và sống dưới danh tính mới để được ở gần một phụ nữ trông giống thế tử phi quá cố của anh.