Hoặc bóng rổ, hoặc không gì cả

Hoặc bóng rổ, hoặc không gì cả

Basketball or Nothing

Nội dung phim Hoặc bóng rổ, hoặc không gì cả

Theo chân đội bóng rổ trường trung học Chinle ở xứ Navajo của Arizona trên hành trình giành cúp vô địch bang và mang lại tự hào cho miền quê hẻo lánh.