Hỏa hoạn tại Paradise

Hỏa hoạn tại Paradise

Fire in Paradise

Nội dung phim Hỏa hoạn tại Paradise

Trong phim tài liệu này, những người sống sót kể lại trận Camp Fire 2018 đã tàn phá thị trấn Paradise, trở thành trận cháy rừng kinh hoàng nhất trong lịch sử California.