Hố sâu đói khát

Hố sâu đói khát

The Platform

Nội dung phim Hố sâu đói khát

Phiến bê tông chứa thức ăn đi xuống từng tầng một trong nhà tù. Tù nhân ở trên sẽ được ăn no, những kẻ bên dưới sẽ chết đói trong tuyệt vọng. Và cuộc nổi loạn sắp xảy ra.