Hiệp Sĩ Mặt Nạ Zi-O

Hiệp Sĩ Mặt Nạ Zi-O

Kamen Rider Zi-O

Nội dung phim Hiệp Sĩ Mặt Nạ Zi-O

Kể về người sẽ trở thành vị vua tiếp theo, chiến đấu để cứu lấy quá khứ, hiện tại, và tương lai, băng qua Thời - Không, gặp gỡ các Kamen Rider thời Heisei suốt chiều dài lịch sử.