harnType Special: Everlasting Love

harnType Special: Everlasting Love

harnType Special: Everlasting Love

Nội dung phim harnType Special: Everlasting Love

Đặt sau các sự kiện của sê-ri, Tharn và loại đã hẹn hò trong bốn năm, vẫn còn rất nhiều yêu, gõ đã giới thiệu thrn cho gia đình anh ta nhưng người cha của loại có thể không được hỗ trợ như họ hy vọng anh ta.