Hành Vi Phạm Tội (Phần 13)

Hành Vi Phạm Tội (Phần 13)

Criminal Minds (Season 13)

Nội dung phim Hành Vi Phạm Tội (Phần 13)

Phần 13 tiếp tục với các thành viên BAU (đội phân tích hành vi) phải tìm ra kẻ giết người hàng loạt đang gây án ở một thị trấn trước khi quá muộn. Tập trung vào tội phạm, không phải tội ác, tìm ra động cơ của kẻ thủ ác và đoán trước hành động tiếp theo của chúng!