Hành Vi Phạm Tội: Hành Vi Đáng Ngờ

Hành Vi Phạm Tội: Hành Vi Đáng Ngờ

Criminal Minds: Suspect Behavior

Nội dung phim Hành Vi Phạm Tội: Hành Vi Đáng Ngờ

Trên đường phố San Francisco, một nhóm cảnh sát Phân tích Hành vi của Cục Điều tra Liên bang sử dụng hồ sơ để bắt một số kẻ giết người hàng loạt khủng khiếp nhất và những đối tượng không xác định được.