Hành trình cuối cùng của các cô gái

Hành trình cuối cùng của các cô gái

The End Girl Trip

Nội dung phim Hành trình cuối cùng của các cô gái

Nền văn minh của loài người đạt đến đỉnh cao phồn vinh, thịnh vượng đã đến lúc tàn. Hai cô gái vẫn cứ lang thang trên chiếc xe Kettenkrad yêu thích trong thế giới hoang tàn ấy. Bộ phim tưởng tượng về sự tồn tại hết sức bình yên.