Gửi người da trắng (Phần 3)

Gửi người da trắng (Phần 3)

Dear White People (Season 3)

Nội dung phim Gửi người da trắng (Phần 3)

Khi các sinh viên Winchester đón nhận những thử thách sáng tạo mới cùng những cơ hội tình yêu, một giáo sư đầy cuốn hút làm đảo lộn cuộc sống tại trường.