Giai điệu của bạn, tiếng lòng của tôi

Giai điệu của bạn, tiếng lòng của tôi

Wish You

Nội dung phim Giai điệu của bạn, tiếng lòng của tôi

Cùng ca hát và ước mơ, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng và một tay keyboard bằng tuổi thêm sự đồng điệu và tình yêu vào cuộc sống của nhau.