Gia đình tạm bợ

Gia đình tạm bợ

Temporary Family

Nội dung phim Gia đình tạm bợ

Bốn thanh niên sinh sống ở Hong Kong đầu cơ mù quáng vào lĩnh vực bất động sản, bị mắc bẫy đầu cơ và giờ phải sống chung trong một căn hộ mới.