Gia Đình Sopranos (Phần 4)

Gia Đình Sopranos (Phần 4)

The Sopranos (Season 4)

Nội dung phim Gia Đình Sopranos (Phần 4)

Khi Paulie ngồi tù, Christopher trở thành capo trong phần bốn. Junior đối mặt với phiên tòa RICO trong khi Tony nhận thấy suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của anh ấy. Trong khi đó, Furio lọt vào mắt xanh của Carmela, còn Janice để mắt tới Bobby.

Trailer phim Gia Đình Sopranos (Phần 4):

trailers