Gia đình Fuller (Phần 5)

Gia đình Fuller (Phần 5)

Fuller House (Season 5)

Nội dung phim Gia đình Fuller (Phần 5)

Jimmy và Steph mang đứa con mới chào đời về nhà và bước ngay vào giai đoạn mới: làm cha mẹ. Nhưng đừng lo: Cả nhà đều sẽ giúp đỡ họ.