Gia đình đoàn tụ (Phần 1)

Gia đình đoàn tụ (Phần 1)

Family Reunion (Season 1)

Nội dung phim Gia đình đoàn tụ (Phần 1)

Khi nhà McKellan chuyển từ Seattle về thị trấn nhỏ Georgia, cuộc sống miền Nam cùng ông bà nội theo lối truyền thống trở thành thách thức với gia đình thành thị này.