Gia Đình Chân to Phiêu Lưu Ký

Gia Đình Chân to Phiêu Lưu Ký

Bigfoot Family

Nội dung phim Gia Đình Chân to Phiêu Lưu Ký

Theo dõi con trai của Bigfoot: Cha sử dụng danh tiếng mới của mình để chiến đấu chống lại một công ty dầu mỏ Alaska nhưng khi anh ta biến mất con trai, mẹ, một con gấu trúc và một con gấu ở phía bắc để giải cứu anh ta.