Dòng nước độc

Dòng nước độc

There's Something in the Water

Nội dung phim Dòng nước độc

Phim tài liệu này xoay quanh cuộc đấu tranh của các cộng đồng thiểu số ở Nova Scotia khi họ chống đối chính quyền vì các tác động chết chóc của chất thải công nghiệp.