Dolly Parton: Giáng sinh trên quảng trường

Dolly Parton: Giáng sinh trên quảng trường

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Nội dung phim Dolly Parton: Giáng sinh trên quảng trường

Niềm vui mùa lễ bỗng tắt cái rụp khi một người phụ nữ lạnh lùng tìm cách bán mảnh đất quê hương. Liệu âm nhạc, phép màu và kí ức có thể thay đổi ý định của bà?