Dối Trá (Phần 2)

Dối Trá (Phần 2)

Lie to Me (Season 2)

Nội dung phim Dối Trá (Phần 2)

Tiến sĩ Lightman cố gắng tìm hiểu xem liệu một phụ nữ đa nhân cách có chứng kiến một vụ giết người hay không, trong khi Torres thẩm vấn một thẩm phán đang được cân nhắc bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao.