Điệp vụ tiền xu

Điệp vụ tiền xu

Coin Heist

Nội dung phim Điệp vụ tiền xu

Khi cơn khủng hoảng đe dọa phải đóng cửa ngôi trường trung học của họ, bốn thiếu niên ấp ủ kế hoạch gây quỹ 10 triệu đô. Bước một sẽ là gì? Đột nhập Sở đúc tiền Hoa Kỳ.