Điên thì có sao

Điên thì có sao

It's Okay to Not Be Okay

Nội dung phim Điên thì có sao

Khi một tác giả sách thiếu nhi có xu hướng chống đối xã hội gặp một người chăm sóc tâm lý vị tha, một hành trình khác thường giúp chữa lành cảm xúc mở ra với họ.