Diên Hi công lược: Lá ngọc cành vàng

Diên Hi công lược: Lá ngọc cành vàng

Yanxi Palace: Princess Adventures

Nội dung phim Diên Hi công lược: Lá ngọc cành vàng

Một bên là mưu đồ chốn thâm cung và mối thù nhắm vào gia đình nàng, một bên là những dối trá trong tình yêu, liệu vị cách cách kiên định thời nhà Thanh có thể vượt qua?