Địch Nhân Kiệt - Đầu Bay La Sát

Địch Nhân Kiệt - Đầu Bay La Sát

Di Renjie - Flying Head Rakshasa

Nội dung phim Địch Nhân Kiệt - Đầu Bay La Sát

Vào lúc Lễ Thất Tịch, trên trời xuất hiện một cái đầu khổng lồ bay, mọi người hoảng sợ. Di Ren Jie và Helian Xiu Tu hợp lực để điều tra vụ án.