Đi Tìm Dory

Đi Tìm Dory

Finding Dory

Nội dung phim Đi Tìm Dory

Thân thiện nhưng dễ quên Blue Tang Dory bắt đầu tìm kiếm cha mẹ đã mất từ lâu, và mọi người học được một vài điều về ý nghĩa thực sự của gia đình trên đường đi.