Đêm thứ 8

Đêm thứ 8

The 8th Night

Nội dung phim Đêm thứ 8

Tay cầm tràng hạt, tay cầm rìu, một nhà sư truy lùng một linh hồn hàng nghìn tuổi đang nhập vào con người và gieo rắc nỗi kinh hoàng nơi trần gian.