Đêm Định Mệnh

Đêm Định Mệnh

The Vast of Night

Nội dung phim Đêm Định Mệnh

Một đêm ở New Mexico, vào cuối những năm 1950, một nhà điều hành tổng đài và DJ radio phát hiện ra một tần số âm thanh lạ có thể thay đổi tương lai mãi mãi.