Đế chế phô trương (Phần 3)

Đế chế phô trương (Phần 3)

Bling Empire (Season 3)

Nội dung phim Đế chế phô trương (Phần 3)

Việc làm ăn dở dang và những cơ hội lớn khuấy động căng thẳng trong nhóm, nhưng chẳng điều gì có thể ngăn họ sống cuộc sống hào nhoáng và tuyệt vời nhất của mình.