Dark Web: Cicada 3301

Dark Web: Cicada 3301

Dark Web: Cicada 3301

Nội dung phim Dark Web: Cicada 3301

Theo dõi Hacker Connor, người bạn thân nhất của ông Avi và một thủ thư xảo quyệt thấy mình trên đầu khi bị buộc phải cạnh tranh trong trò chơi tuyển dụng toàn cầu của Hiệp hội Dark Web Secret.

Trailer phim Dark Web: Cicada 3301:

trailers