Đánh cắp Raden Saleh

Đánh cắp Raden Saleh

Stealing Raden Saleh

Nội dung phim Đánh cắp Raden Saleh

Để cứu bố, một bậc thầy làm giả quyết định đánh cắp một bức tranh vô giá với sự giúp đỡ của nhóm chuyên gia đủ thành phần.