Đại Thần Hầu

Đại Thần Hầu

Great God Monkey

Nội dung phim Đại Thần Hầu

Một tác phẩm kỹ xảo huyền ảo IP kinh điển, Tạ Miêu với hóa thân của Tề Thiên Đại Thánh mặc giáp quay trở lại! Nam Sênh với hóa thân của Nữ Vương Vạn Yêu chiến đấu vì tình yêu~