Đại chiến Titan (Phần 5)

Đại chiến Titan (Phần 5)

Attack on Titan (Season 5)

Nội dung phim Đại chiến Titan (Phần 5)

Quân đoàn Trinh sát liều lĩnh vượt qua Thành Maria và đến được đại dương, nhưng sự tự do mà họ từng khao khát vẫn nằm ngoài tầm với.