Đại chiến Titan (Phần 1)

Đại chiến Titan (Phần 1)

Attack on Titan (Season 1)

Nội dung phim Đại chiến Titan (Phần 1)

Chứng kiến quê hương bị tàn phá, chàng thanh niên Eren Yeager quyết tâm chiến đấu với bọn Titan Khổng lồ đang đe dọa hủy diệt loài người.