Đã đến nơi chưa?

Đã đến nơi chưa?

Are We There Yet?

Nội dung phim Đã đến nơi chưa?

Để ghi điểm với một bà mẹ đơn thân, một người đàn ông quyết tâm theo đuổi bèn ngỏ ý đưa các con của cô đi phượt rồi buộc phải chịu đựng các trò tinh quái của chúng.