Cười một lần cuối

Cười một lần cuối

The Last Laugh

Nội dung phim Cười một lần cuối

Sau khi vào viện dưỡng lão, nhà quản lý tài năng không chịu ngồi yên đã liên lạc lại với vị khách lâu năm Buddy và thuyết phục ông quay trở lại sân khấu hài kịch.