Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên

Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên

The First Purge

Nội dung phim Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên

Đảng chính trị thứ ba của Mỹ, những người cha sáng lập mới của Mỹ, có quyền lực và tiến hành một thí nghiệm: Không có luật trong 12 giờ trên đảo Staten. Không ai phải ở trên đảo, nhưng 5.000 đô la được trao cho bất cứ ai làm.