Cuộc sống oo của một người

Cuộc sống oo của một người

ひとりぼっちの○○生活

Nội dung phim Cuộc sống oo của một người

Ichiri Bocchi, một cô gái cực kỳ nhút nhát. Nếu không làm bạn với tất cả mọi người trong lớp cấp 2 thì Ichiri phải tuyệt giao với người bạn duy nhất của cô ở trường cấp 1. Làm sao để kết bạn đây? Đại chiến lược kết bạn của cô gái nhút nhát bắt đầu từ đây!