Cuộc sống bất thường của tôi

Cuộc sống bất thường của tôi

My Unorthodox Life

Nội dung phim Cuộc sống bất thường của tôi

Dõi theo Julia Haart, CEO của Elite World Group – cựu thành viên cộng đồng Do Thái cực đoan chính thống, và những đứa con đã lớn của bà qua loạt chương trình thực tế này.

Trailer phim Cuộc sống bất thường của tôi:

trailers