Cuộc đàm phán sinh tử

Cuộc đàm phán sinh tử

The Negotiation

Nội dung phim Cuộc đàm phán sinh tử

Khi các công dân Hàn Quốc bị bắt cóc ở Thái Lan, một chuyên gia đàm phán khủng hoảng của Sở cảnh sát thành phố Seoul phải tìm mọi cách để cứu họ.