Cuộc chiến zombie (Phần 2)

Cuộc chiến zombie (Phần 2)

Z Nation (Season 2)

Nội dung phim Cuộc chiến zombie (Phần 2)

Sau sự kiện Murphy phóng đầu đạn hạt nhân, cả nhóm tách ra để chạy trốn vụ nổ tiếp theo, và cuộc săn Murphy đạt đến quy mô cực lớn.