Cuộc Chiến Sinh Tồn

Cuộc Chiến Sinh Tồn

Dead Season

Nội dung phim Cuộc Chiến Sinh Tồn

Một loại virus chết người được lây lan khắp nơi trong Thành Phố, dần tấn công vào tất cả mọi người ở bất cứ đâu biến họ thành những Zombie tấn công những người còn sống sót. Những người sống sót phải tìm cách lẫn trốn và chống trả lại bọn zombie đang khát máu để sinh tồn...