Cuộc Chiến Chưa Kết Thúc

Cuộc Chiến Chưa Kết Thúc

1 Interrogation

Nội dung phim Cuộc Chiến Chưa Kết Thúc

Thám tử Bill Daniels đã dành 40 năm qua trong đơn vị thẩm vấn. Một số là tội phạm, một số là nạn nhân. Đối mặt với sự thật, một số nói dối, một số thách thức và một số tìm kiếm sự cứu chuộc.