Cùng làm anh hùng

Cùng làm anh hùng

We Can Be Heroes

Nội dung phim Cùng làm anh hùng

Khi bọn xâm lược ngoài hành tinh bắt giữ các siêu anh hùng của Trái Đất, con cái của họ phải học cách hợp tác để cứu bố mẹ – và cả hành tinh.