Coven

Coven

Coven

Nội dung phim Coven

Một nhóm phù thủy giúp một trong những phù hợp với sức mạnh của Quỷ Ashura cổ đại. Nhưng khi Thần xấu xa sở hữu cơ thể của một trong những cô gái và sức mạnh của cô được phát hành, nó sẽ lên chiếc Coven trước đây để ngăn cô lại trước khi quá muộn.