Công dân Kane

Công dân Kane

Citizen Kane

Nội dung phim Công dân Kane

Cuộc điều tra về những lời hấp hối của một ông trùm xuất bản cho thấy những câu chuyện mâu thuẫn về cuộc đời đầy tai tiếng của ông ta.