Conan - Người hùng man di

Conan - Người hùng man di

Conan the Barbarian

Nội dung phim Conan - Người hùng man di

Conan - chiến binh dũng cảm người man di - trỗi dậy để bảo vệ con dân Hyboria sau khi các thế lực tà ác tàn sát gia đình và người làng của anh.