Con mắt thứ ba

Con mắt thứ ba

The 3rd Eye

Nội dung phim Con mắt thứ ba

Khi cô em gái nói có thể thấy người chết, Alia gặp một bà đồng, người giúp cô mở ra con mắt thứ ba để thấy những hồn ma đầy lòng thù hận đang ám ngôi nhà thuở bé của họ.