Con Đường Máu Lửa

Con Đường Máu Lửa

Hyena Road

Nội dung phim Con Đường Máu Lửa

Phim Con Đường Máu Lửa - Hyena Road 2015: Ba người lính, ba thế giới, ba cuộc chiến tranh khác nhau - tất cả đứng ở điểm giao nhau của cuộc chiến tranh hiện đại - thế giới tăm tối. Họ sẽ liên kết lại hay chống đối nhau để sống còn...

Trailer phim Con Đường Máu Lửa:

trailers